Menu

Prodhimi
Prodhimi

Ne e përshkruajmë si një art të vjetër, të ushtruar brenda një shtëpie moderne. Sepse në të vërtetë ky është edhe thelbi i punës sonë çdo ditë.

Ne ruajmë vlerat dhe metodën tradicionale të trajtimit të bulmetit, duke e kombinuar atë me teknikat e reja të prodhimit brenda një fabrike moderne.

prodhimi

Fabrika e Gjirofarm ndodhet në një vend piktoresk vetëm pak kilometra larg qytetit të Gjirokastrës.

E njohur për aplikimin e teknologjisë më të re në Europe, produktet e Gjirofarm janë duke rrëmbyer vendin e parë në tregun vendas.

Produktet me logon “Gjirofarm” prodhohen nga qumështi tepër cilësor i bagëtive që kullosin në rajonin e Gjirokastrës.

Qumështi i sapo mjelë ruhet në temperaturë të ulët që nga momenti i grumbullimit deri në kohën kur fillon përpunimi i tij në fabrikë.

Qumështi i grumbulluar në termusat e përshtatshëm kalon më pas në fazën e kontrollit laboratorik, standartizimin dhe pjesën e mëtejshme të procesit.

Kujdesi i treguar gjatë grumbullimit dhe testimit laboratorik siguron produkte të kontrolluara dhe të shëndetshme.

Eksperienca dhe puna shkencore e veterinerëve dhe blektorëve bën që ky proces të monitorohet mjaft mirë.

Ata kujdesen për ushqimin natyror dhe të kontrolluar të kafshëve, parandalimin e sëmundjeve të ndryshme si dhe trajnimin e ritësave të rinj duke respektuar të gjitha standartet për një higjiene të përditshme në manaxhimin e fermave blektorale.

E gjithë kjo punë e kujdesshme dhe profesionale, ka bërë që “Gjirofarm” të certefikohet nga Sistemi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) për kontrollin e cilësisë, sigurisë dhe zbatimit të standarteve më të larta në prodhimin e produkteve të bulmetit.