Rreth nesh

Njoftime

Të nderuar aksionarë, ju lutemi gjeni më poshtë:

Njoftimin për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme më 16.09.2021

Projekt – Statutin

Projekt-Vendimin e Asamblesë

Njoftim Për Shtyp- Produktet Gjirofarm